Pots cancell·lar i sol·licitar un reemborsament fins 30 dies abans de la realització de l’activitat si ja no desitges participar per qualsevol motiu. En aquest cas deduirem una taxa administrativa de 5,50 € abans de retornar-et els diners.

Si cancell·lem el torneig a causa de COVID19, et retornarem l’import íntegre sense deduir els despeses d’administració.

1. Política de reemborsament.

Les seus, els dies de competició i els horaris dels esdeveniments podran ser modificats o cancell·lats per Panteres Grogues, després de la qual cosa Panteres Grogues podrà decidir el reemborsament dels quotes de participació. En el cas que Panteres Grogues cancell·li tot l’esdeveniment, o parts d’aquest, per qualsevol motiu, fins i tot en cas de restriccions o limitacions de la COVID-19, accepto que no tindré cap reclamació ni emprendré cap acció contra Panteres Grogues respecte a qualsevol pèrdua, dany o despesa en el qual hagi incorregut com a resultat d’aquesta cancell·lació, i accepto i estic d’acord que només tindré dret al reemborsament de la quota d’inscripció. En el cas que jo, com a participant, no pugui continuar participant al torneig Donasport 2022, accepto i estic d’acord que no s’emprendrà cap reclamació o acció contra Panteres Grogues en relació amb la devolució de la quota d’inscripció. En cas de cancel·lació per força major, accepto que no tindré dret a cap reemborsament o compensació.

2. Abast.

Accepto que a algunes participants del Donasport 2022 se’ls dedueixi o elimini la quota d’inscripció o que obtinguin altres beneficis financers per formar part del club.

3. Llei aplicable.

Qualsevol disputa que sorgeixi del Donasport 2022 o que estigui relacionada amb el torneig, inclosa qualsevol disputa relativa a l’existència, validesa o terminació d’aquest, estarà subjecta a la legislació espanyola i serà resolta pel Tribunal de la ciutat de Barcelona, Espanya. 

T’HI ESPEREM!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.
panteres grogues

Panteres Grogues 2023. Tots els drets reservats.